Monday, 23 August 2010

ఒక షార్కూ ... తాజా చేపలూ!


ఒక షార్కూ ... తాజా చేపలూ

జపాన్ వాళ్లకు చేపలంటే భలే ఇష్టం. చుట్టూ సముద్రమే కాబట్టి వాళ్లకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ చేపలే దొరుకుతుండేవి ఇన్నాళ్లూ. కాని కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు కదా.
దగ్గరి సముద్ర జలాల్లో చేపలు దొరకడం మానేసాయి. కాలుష్యమో థర్మల్ ప్లాంట్లో ఏదో కారణమన్నారు.
మత్స్యకారులు చేపల కోసం దూరం వెళ్లాల్సి వచ్చింది. చిన్న పడవలు సరిపోక పెద్దవి చేయించుకున్నారు.
అక్కడ చేపలైతే దొరికాయి. కాని అంత దూరం నుండి తెచ్చేసరికి తాజాతనం ఉండక జనం కొనలేదు.
ఫిషింగ్ కంపెనీలు రంగప్రవేశం చేసి తమ పడవలకు ఫ్రీజర్లు అమర్చుకున్నాయి. దాంట్లో చేప్చల్ని భద్రపరిచి తెచ్చి అమ్మినా జనం కొనలేదు. ఎందుకంటే ఫ్రోజెన్ చేపలు నచ్చలేదు వాళ్లకు. దాంతో ఆ చేపల్ని తక్కువ ధరకు అమ్మాల్సి వచ్చేది. ఈసారి కంపెనీల వాళ్లు పడవల్లోనే నీళ్ల ట్యాంకులు ఏర్పాటు చేసుకుని వాటిల్లో చేపలు వేసి తీసుకురాసాగారు. అయితే వాటిల్లో ఈదడానికి కాదు కదా కదలడానికి కూడా చోటు ఉండకపోవడంతో చేపలు మందకొడిగా తయారై తాజాదనం కోల్పోయేవి. జపాన్‌వాళ్లకు వాటి రుచీ నచ్చలేదు. అప్పుడు కంపెనీలు ఏం చేశాయో తెలుసా! ఆ ట్యాంకుల్లో మామూలు చేపలతో పాటు ఒక షార్క్ చేపనీ వేయసాగాయి. షార్క్ సంగతి తెలుసుగా మీకు? చేపలే దాని ఆహారం. షార్క్‌లు చేపల్ని తినేస్తే మరి వాళ్లకు ఏమిటి లాభం అనకండి. ఉంది. షార్క్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి చేపలు ఆ ట్యాంకుల్లోనే చురుకుగా తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. వాళ్లకు కావల్సింది అదే. కొన్ని చేపలు పోతేనేం జనానికి మార్కెట్‌లో తాజాచేపలు దొరుకుతాయి. అబ్బ జనమంటే ఎంత ప్రేమ కంపెనీల వారికి అనుకోకండి. తాజాచేపల్ని ఎంతకైనా కొనే జనం అభిరుచి పట్లే వారి ప్రేమంతా.
నీతి : 1. శత్రువు ఉన్నప్పుడే మనం చురుగ్గా ఉంటాం.
2. జనానికి ఏది ఇష్టమైతే ముందుగా దాన్ని దూరం చేసి తర్వాత ఎక్కువ రేటు పెట్టి అమ్మాలి.

Sunday, 15 August 2010

ఒక వల - ఏడు పార్టీలు

సండే కామెంట్ఒక వల - ఏడు పార్టీలు
అనగనగా ఏడు పార్టీలు.ఏడు పార్టీలూ ఓట్ల వేటకెళ్లి ఏడు చేపలు తెచ్చుకుని ఎండబెట్టుకున్నాయి.అన్నీ ఒక సైజువి కాదు కనక ఒకేసారి ఎండలేదు. ముందుగా పెద్ద చేప ఎండడంతో ఆ చేపను వలేసి పట్టిన రాజు దాన్ని కోసి తన వాళ్లందరికీ చిన్నా పెద్దా ముక్కలు పంచిపెట్టాడు.ఇంతలో రాజు చనిపోయి మరో రాజు సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు.ముక్కలు ఇచ్చిన రాజుకే విధేయంగా ఉంటామని వాటిని తీసుకున్న వాళ్లు మొండికేసి కొత్త రాజును ముప్పుతిప్పలు పెట్టసాగారు.ఇచ్చిందెవరైతేనేం? బొక్కసంలో నుంచి వచ్చిన డబ్బుతోనే కదా వలను కుట్టించింది. దాన్ని విసిరిందీ, దానితో అతి పెద్ద చేపను పట్టిందీ కూడా రాజరికపు సొమ్ముతోనేనాయె. మీరు విధేయంగా ఉండాల్సింది వలకు కాని, వల విసిరిన వాళ్లకు కాదు కదా అని కొత్త రాజు నచ్చజెప్పడానికి చాలా ప్రయత్నించాడు.వాళ్లు... వింటేనా!వల గొప్పతనం గురించి నువ్వు మాకు కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదు. వలలు పేనీపేనీ పైకొచ్చిన వాళ్లమే మేమూ. లేకపోతే చేపముక్కలు మాదాకా ఎలా వచ్చేవి? ఆకర్షణీయమైన అతి పెద్దవల నేయడం అందరికీ చేతకాదు. నీకు అసలే రాదు. అందుకే మళ్లీ వేటకెళ్లినపుడు నువ్వొక్క చేపా తేలేవని మా అనుమానం... అన్నారు వాళ్లు.నిజమే. మీకందరికీ సరిపడేంత పెద్ద చేపను వలేసి పట్టే శక్తి నాకు లేదు. కాని ఇప్పటికే మీరు మింగిన చేపముక్కల్లో ఉన్న ముళ్లు మీ కడుపుకు గుచ్చుకునేలా మాత్రం చేయగలను. ఆ ముళ్లు మీరు పీక్కునేదాకా నేను నిశ్చింతగా రాజ్యం ఏలవచ్చును... అనుకున్నాడు కొత్త రాజు.మిగతా ఆరు పార్టీలూ ఈ చోద్యం చూస్తూ నిలబడి ఉండగా వాళ్లు ఎండబెట్టిన ఆరు చిన్నాచితకా చేపల్లో ఎక్కువ భాగం మళ్లీ నీళ్లలోకి జారుకోవడం మొదలుపెట్టాయి.వచ్చేసారి చేపల్ని పట్టడం మరింత కష్టమయ్యేలా ఉందని అందరూ ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి నిట్టూర్చారు.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ఒక వల - ఏడు పార్టీలు
సండే కామెంట్ఒక వల - ఏడు పార్టీలు
అనగనగా ఏడు పార్టీలు.ఏడు పార్టీలూ ఓట్ల వేటకెళ్లి ఏడు చేపలు తెచ్చుకుని ఎండబెట్టుకున్నాయి.అన్నీ ఒక సైజువి కాదు కనక ఒకేసారి ఎండలేదు. ముందుగా పెద్ద చేప ఎండడంతో ఆ చేపను వలేసి పట్టిన రాజు దాన్ని కోసి తన వాళ్లందరికీ చిన్నా పెద్దా ముక్కలు పంచిపెట్టాడు.ఇంతలో రాజు చనిపోయి మరో రాజు సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు.ముక్కలు ఇచ్చిన రాజుకే విధేయంగా ఉంటామని వాటిని తీసుకున్న వాళ్లు మొండికేసి కొత్త రాజును ముప్పుతిప్పలు పెట్టసాగారు.ఇచ్చిందెవరైతేనేం? బొక్కసంలో నుంచి వచ్చిన డబ్బుతోనే కదా వలను కుట్టించింది. దాన్ని విసిరిందీ, దానితో అతి పెద్ద చేపను పట్టిందీ కూడా రాజరికపు సొమ్ముతోనేనాయె. మీరు విధేయంగా ఉండాల్సింది వలకు కాని, వల విసిరిన వాళ్లకు కాదు కదా అని కొత్త రాజు నచ్చజెప్పడానికి చాలా ప్రయత్నించాడు.వాళ్లు... వింటేనా!వల గొప్పతనం గురించి నువ్వు మాకు కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదు. వలలు పేనీపేనీ పైకొచ్చిన వాళ్లమే మేమూ. లేకపోతే చేపముక్కలు మాదాకా ఎలా వచ్చేవి? ఆకర్షణీయమైన అతి పెద్దవల నేయడం అందరికీ చేతకాదు. నీకు అసలే రాదు. అందుకే మళ్లీ వేటకెళ్లినపుడు నువ్వొక్క చేపా తేలేవని మా అనుమానం... అన్నారు వాళ్లు.నిజమే. మీకందరికీ సరిపడేంత పెద్ద చేపను వలేసి పట్టే శక్తి నాకు లేదు. కాని ఇప్పటికే మీరు మింగిన చేపముక్కల్లో ఉన్న ముళ్లు మీ కడుపుకు గుచ్చుకునేలా మాత్రం చేయగలను. ఆ ముళ్లు మీరు పీక్కునేదాకా నేను నిశ్చింతగా రాజ్యం ఏలవచ్చును... అనుకున్నాడు కొత్త రాజు.మిగతా ఆరు పార్టీలూ ఈ చోద్యం చూస్తూ నిలబడి ఉండగా వాళ్లు ఎండబెట్టిన ఆరు చిన్నాచితకా చేపల్లో ఎక్కువ భాగం మళ్లీ నీళ్లలోకి జారుకోవడం మొదలుపెట్టాయి.వచ్చేసారి చేపల్ని పట్టడం మరింత కష్టమయ్యేలా ఉందని అందరూ ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి నిట్టూర్చారు.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు